Disputation Magnus Fredriksson

Publicerad: 2 juni 2014

The Value of Wood Production Strategies in the Forestry-Wood Chain Using X-ray Scanning and Computer Simulation
2 juni 2014
Luleå tekniska universitet i Skellefteå

Namn:    
Magnus Fredriksson 

Ämne:     
Träteknik

Avhandling:The Value of Wood Production Strategies in the Forestry-Wood Chain Using X-ray Scanning and Computer Simulation

Opponent:   
Research Professor Arto Usenius, Technical Research Centre of Finland, Forest Products Laboratory, VTT, Helsinki,  Finland

Ordförande:    
Professor Anders Grönlund, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet