Licentiatseminarium Anders Berglund

Publicerad: 3 juli 2013

17 maj 2013
LTU i Skellefteå

Namn
Anders Berglund

Ämnesområde
Träteknik

Uppsats
Process Control and Production Strategies in the Sawmill Industry

Examinator
Professor Anders Grönlund
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant
Teknisk doktor/Gruppchef SP Anders Lycken
SP Trä
Stockholm