Licentiatseminarium Ann Axelsson

Publicerad: 3 juli 2013

1 november 2012
LTU i Skellefteå

Namn
Ann Axelsson

Ämensområde
Träteknik

Uppsats
How Planing Affects Warp

Examinator
Professor Anders Grönlund
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant
Dr Stig Grundberg
Sävar Såg
Sävar