Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium Ove Nilsson

Publicerad: 8 december 2011

Namn
Ove Nilsson

Ämnesområde
Träteknik

Uppsats
Träfasader
- om arkitektur och teknik

Examninator
Professor Anders Grönlund
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant
Teknologie doktor Enar Nordvik
Skellefteå kommun