Hoppa till innehållet

Licentiatseminarium Peter Bomark

Publicerad: 5 juni 2014

Towards better understanding of forestry-wood chain simulation through visualization and interactivity
17 December 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Peter Bomark 

Ämne:     
Träproduktutveckling 

Uppsats:
Towards better understanding of forestry-wood chain simulation through visualization and interactivity

Examinator:   
Professor Olle Hagman, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Teknologie doktor Johan Skog, SP Trä, Skellefteå