Licentiatseminarium Tobias Pahlberg

Publicerad: 5 juni 2014

Wood Fingerprints - Recognition of sawn wood products
4 juni 2014
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Tobias Pahlberg 

Ämne:     
Träproduktutveckling 

Uppsats:
Wood Fingerprints - Recognition of sawn wood products

Examinator:   
Professor Olle Hagman, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet

Diskutant:   
Ph.D./Biträdande professor Cris Luengo, Centrum för Bildanalys,Uppsala