Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

705 Hur påverkar torkning och rillning mögel hos råspont

Publicerad: 23 maj 2014

Projektets syfte är att undersöka om det rillningsdjup som används för råspont idag är tillräckligt för att undvika mögelpåväxt på dessa ytor i långtidsanvändning

Område: Trämaterialutveckling
Budget: 300 000 kr
Tidplan: februari - juni 2015
Projektledare: Margot Sehlstedt-Persson, LTU

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund och syfte

I två tidigare TCN projekt har torkningsprocessens inverkan på mögelbenägenhet hos råspont av furu och gran studerats vid torkning i labbmiljö samt i industriell skala. Resultaten visar tydligt att torkningsprocessen och ströläggningen/vändningen av bräderna under torkning har mycket stor betydelse för mögelrisken på splintvedsytorna. Det har visat sig fullt möjligt att genom dubbelläggning av utvalda flatsidor mot varandra under torkning styra näringsvandringen mot en vald flatsida och kanter som i efterföljande hyvling avlägsnas. "Best case" visade sig i studien att alltid vända vankantsidorna utåt i brädparen och avlägsna den anrikade vankantsidan genom hyvling. Gransplint uppvisade betydligt mindre mögelrisk än furusplint.

Om motläggning av flatsidor är slumpvis som idag vid ströläggning av dubbellagda bräder kommer det alltid att finnas näringsanrikade märgflatsidor som varit utåtvända under torkningen.

Frågeställningen i projektet är om det rillningsdjup som används idag är tillräckligt för att undvika mögelpåväxt på dessa ytor i långtidsanvändning.

Relaterade projekt

Slutrapport

LST BD REG AC.jpg