Hoppa till innehållet
Foto: Caroline Bergkvist

707 Benchmarking modified scots pine

Publicerad: 10 juni 2014

Projektets syfte är att gå igenom/hitta nya trämodifieringstekniker som har marknadspotential/förutsättningar att bidra till att öka volymen av såld fura.

Område: Trämaterialutveckling
Budget: 220 000 kr
Tidplan: februari - juni 2015
Projektledare: Diego Elustondo, LTU

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

LST BD REG AC.jpg