Hoppa till innehållet

714 Synligt trä/svensk tall

Publicerad: 8 oktober 2014

Syftet är att ta fram ett handlingsprogram för att utveckla svensk tall.

Område: Gemensamt för TCN
Budget: 500 000 kr
Tidplan: februari - juni 2015
Projektledare: Dick Sandberg, SP Trä

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund

En genomlysning har gjorts med TCNs parter, samt några andra aktörer däribland Svenskt trä, kring hur de ser på möjligheterna att öka försäljningsvolymer, förädlingsvärde och lönsamhet för svensk tall, samt om och hur man ska arbeta med nya produkter och marknader. Strategin för hur industrin ska angripa problemet på kort sikt är förhållandevis tydlig. Idéer kring hur värdet på svensk tall ska bibehållas eller ökas på lång sikt är av mer/mycket mer varierande inriktning. Det visar på frågans komplexitet. Säkert är dock att förändra marknadens preferenser för Svensk Tall är ett mycket långsiktigt ”projekt” där flera aktörer behöver verka inom olika delar av värdekedjan.

Basen ska vara den verksamhet som framgångsrikt har bedrivits inom träforskningen i Skellefteå under decennier.  Det handlingsprogram som avses att tas fram kan sammanfattas i tre nivåer:

Basprocesser utgör basen för verksamheten inom träforskningen.

Breddning av användningsområden för Svensk Tall är det fokusområde som specifik berör det handlingsprogram som nu håller på att formuleras och som ska byggas upp av specifika projekt för att bredda användningen av Svensk Tall för i första hand ”synligt trä”, där:

  • de positiva värden som finns hos Svensk Tall tas tillvara (miljö, tekniska, estetiska egenskaper osv)
  • svagheterna hos Svensk Tall överbryggas genom t.ex. modifiering
  • fokus är kommersiella produkter

Promota för att ändra attityden till Svensk Tall här ska Skellefteå trä utgöra en support för att bl.a. ta fram basfakta om Svensk Tall, påvisa intressanta tillämpningar osv.

 

 

LST BD REG AC.jpg