Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fukt i byggnadsmaterial av trä och agrofiber

Publicerad: 5 oktober 2016

Projektet bygger på idén att främja användningen av material och produkter baserade på skogen och agrara biprodukter genom att förbättra kunskapen om deras fukttekniska egenskaper av betydelse för funktionalitet och beständighet i ett hållbarhetsperspektiv.

Untitled2.jpg

Genom oförstörande experimentella studier i klimatkontrollerad miljö med hjälp av CT-skanning, studeras kapillär vattenupptagning och uttorkning av befintliga och nya biobaserade material. Denna kunskap är idag bristfällig särskilt för vissa nya produkter exempelvis isoleringsmaterial, och är av avgörande betydelse för de biobaserade materialens beständighet och långtidsfunktion i produkter för byggande och boende. Projektets resultat presenteras som en pedagogiskt visualiserad material- egenskapsmatris baserad på experimentella flödesstudier som ger ett underlag för materialval och konstruktiva lösningar för arkitekter, byggare och materialutvecklare.

Med detta projekt vill vi lägga grunder till en fortsatt utveckling av biobaserade material. Vi gör detta genom att öka kunskapen om fuktdynamiken och de kapillära fenomen som ligger bakom många skadefall. Resultaten lägger även grund till den material- och produktutveckling som i vissa fall kan bli nödvändig för att motivera biobaserade material i klimatutsatta tillämpningar.

Projektansvarig: Dick Sandberg

formas_symbol_liggande_rgb_png.png

Projektet finansieras av FORMAS, Liljewall Arkitekter, Tyréns, Heatwood, UteTrä, Industripartners inom TräCentrum Norr.