Hoppa till innehållet

Hållfasthetsbestämning med nära infraröda kameror (NIR)

Publicerad: 23 mars 2015

Målsättningen i projektet är att genomföra en förundersökning för användningen av en infraröd- (NIR) kamera för kompletterande bedömningen av hållfastheten av granvirke.

Det har tidigare visats att NIR-spektrometridata ger goda korrelationer till viktiga indikatorer av hållfasthet som t.ex. densitet och kemisk sammansättning (t.ex. lignin, cellulosa-innehåll). En NIR-kamera är en teknik som ger spatiellt upplöst NIR-data och även information om makroskopiska fenomen som t.ex. kvistposition och storlek. Högupplöst två- och tredimensionellt data från en kombination av sensorer, RGB, NIR, CT från utvalda provbitar som sedan belastas till brott ska analyseras och modelleras med multivariat bildregression (MIR) för att ta fram förbättrade modeller för att prediktera hållfasthet på gran.

Finansiering: TräCentrum Norr, SCA, Norrskogs forskningsstiftelse, Södras forskningsstiftelse
Projektdeltagare: Olle Hagman LTU, Gerhard Scheepers, SP, Jörgen Olsson, SP, Sven-Olof Lundqvist, Innventia. Thomas Grahn, Innventia, Oskar Jonsson, Umbio AB.

Kontakt: Olle Hagman
e-post: Olle.Hagman@ltu.se
 

Referenser

1. P. Hoffmeyer, J.G. Pedersen. Evaluation of density and strength of Norway spruce wood near infrared reflectance spectroscopy. Holz als Roh- und Werkstoff 53 (1995) 165-170.

2. Stephen S. Kelley, Timothy G. Rials, Rebecca Snell, Leslie H. Groom, Amie Sluiter. Use of near infrared spectroscopy to measure the chemical and mechanical properties of solid wood. Wood Sci Technol (2004) 38: 257–276.

3. Stephen S. Kelley, Timothy G. Rials, Leslie R. Groom and Chi-Leung So. Use of near infrared spectroscopy to predict the mechanical properties of six softwoods. Holzforschung, Vol. 58, pp. 252–260, 2004.

4. Jakub Sandak, Anna Sandak, Dusan Pauliny, Victoria Krasnoshlyk, Olle Hagman. Near infrared spectroscopy as a tool for estimation of mechanical stresses in wood. Advanced Materials Research Vol. 778 (2013) pp 448-453.