Hoppa till innehållet

Master Moçambique

Publicerad: 17 mars 2015

Sedan 2008 har Avdelningen för träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå samarbetat med Universidade Eduardo Mondlane (UEM) i Maputo, Moçambique inom ett SIDA bilateralt program. Huvudfokus ligger på att bygga upp kapacitet inom landet genom forskarutbildning i Träteknik, men också att stärka den moçambikiska utbildningen på masternivå.

Budgeten för UEM-Sveriges SIDA-satsning är på 41,5 miljoner kronor och ska delas mellan fyra olika masterutbildningar. Luleå tekniska universitet tillsammans med SLU i Uppsala ansvarar för Masterprogrammet i Träteknik. Projektperioden är tre år.

2014 startade de första masterstudenterna i Moçambique sin utbildning. Personal från Luleå tekniska universitet och SLU besöker kontinuerligt  UEM för undervisning och handledning.

Luis_C_lab1.jpg

I det SIDA-finansierade sub-programmet "Improving Wood Utilization in Mozambique" har redan tre doktorer och två licentiater examinerats. I Skellefteå disputerade Luis Cristovao i december 2013 efter att ha gjort sitt forskningsarbete vid Avdelningen för Träteknik. Luis har nu återvänt till Moçambique.

Luís Cristóvão. Examensarbete Titel: Machining Properties of Wood: Tool Wear, Cutting Force and Tensioning of Blades.

Pedro António Ah Shenga är för närvarande doktorand på Avdelningen för Träteknik i Skellefteå.

Kontakt:

Olof Broman
Luleå tekniska universitet
Avdelningen för Träteknik

931 87 Skellefteå

E-post: Olof.broman@ltu.se