Hoppa till innehållet

Miljonvinst med ny sågteknik

Publicerad: 10 april 2015

Ny patenterad metod för att korrigera sågspårsfel.

Bakgrund

Ett normalt sätt att sönderdela stockar till bräder och plank är att i ett första steg i den s.k. stocktagande sågen, såga ut ett rektangulärt block genom att såga bort sidorna (bakarna) på stocken. 

E1.jpg

Det rektangulära block som då sedan återstår att dela upp i ett andra steg i den nästkommande s.k. delningssågen är normalt sett mer eller mindre krökt i längsriktningen beroende på stockens krök.

E2.jpg

Kurvsågning är ett vanlig sågningssätt vid delningssågning för att kunna sönderdela det krökta blocket och därigenom vinna fördelar (kvalite och utbyte höjs) jämfört med att raksåga. Kurvsågning går till så att man matar det krökta blocket förbi delningssågen i en krökt bana, se figurerna till vänster för delning med dubbelklingor.

E3.jpg

Genom mätningar och även teoretiskt kan man visa att blockets sönderdelning enligt figurerna ovan ger sneda och krökta sågsnitt. Storleks-ordningen på sönderdelningsfelet kan vara 0.2-1 mm för de relativt stora kurvradier som används idag. Felen gör att sågspåren breddas och klingorna baksågar. Tvärsnitten på sågat utbyte blir inte rektangulärt, se figurerna till vänster.

 

E5.jpg

Ny patenterad metod för att korrigera sågspårsfelen

Genom att luta sågklingan/sågklingorna i ett vertikalplan så kan lutande sågspår undvikas (för enkelklingor) och för dubbelklingor så lutas båda klingorna mot varandra. Vidare så kan klingaxlarna (för dubbelklingor) vinklas mot varandra i ett horisontalplan så att skärningspunkten mellan klingaxlarnas förlängning ligger i blockets krökningscentrum. Med denna korrigering så elimineras baksågningen och därmed breddningen av sågspåret. Typiska vinklar är i praktiken <1°. Vinklarna görs variabla som funktion av kurvradien, blockhöjden, klingdiametern och övriga parametrar genom en algoritm.

Fördelar med metoden

 • Rakare sågspår
 • Ingen baksågning
 • Ingen sågspårsbreddning
 • Ingen tjockleksminskning på tvärsnitten
 • Minskad standardavvikelse på sågmåtten
 • Möjlighet att såga mer krokiga stockar
 • Minskade sidokrafter på klingorna
 • Minskade klingvibrationer
 • Möjlighet att minska klingtjocklekar
 • Lägre energiförbrukning
 • Möjlighet att undvika rensskär
 • Ökat utbyte
 • Bättre ytkvalite på sågat virke

Kontakt

Mats Ekevad

Ekevad, Mats - professor

Organisation: Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Relaterad artikel