Hoppa till innehållet
Mögel på värmebehandlat trä 3
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Modell för kolonisation av svampar på värmebehandlade virkesytor under subarktiska förhållanden

Publicerad: 5 september 2018

Den högre fuktnivån som är utomhus kräver att trä kan stå emot biologiska angrepp som röta och mögel. Detta har tidigare förhindrats genom impregnering av trä med toxiska medel, men förbättrad kunskap och nya lagar gör att man vill undvika dessa och utveckla mer hållbara träskyddsmetoder.

Trä är på många sätt ett idealiskt material att använda i byggande; det är lättformat, starkt i förhållande till sin vikt, finns lättillgängligt och är förhållandevis billigt. Utomhus är fuktnivån högre än inomhus och det krävs att materialet kan stå emot biologiska angrepp som röta och mögel. Detta har tidigare förhindrats genom impregnering av trä med toxiska medel, men förbättrad kunskap och nya lagar gör att man vill undvika dessa och utveckla mer hållbara träskyddsmetoder

Värmebehandling av trä är en relativt ny och miljövänlig metod som inte tillför några syntetiska kemikalier till virket. En av fördelarna är att träet motstår svampangrepp bättre när träet värmebehandlats. Osäkerhet angående värmebehandlingens effektivitet att framförallt stå emot mögeltillväxt är dock ett problem hos producenter och konsumenter. Ett föränderligt kallt klimat gör inte sådana förutsägelser lättare och att bringa klarheter i sådana frågeställningar är en av målsättningarna med projektet. Inverkan av kemiska egenskaper, fuktnivåer och temperatur hos det värmebehandlade virkets är något som kommer att studeras så väl som de koloniserande svamparnas taxonomi.

Projektet delas in i följande delar:1. Inverkan av processparametrar på närvaron av migrerade kemiska komponenter vid värmebehandling och inverkan på egenskaper på träytor, 2. Utveckling av empiriska svamp-modeller, 3. Förståelse av hur trä med olika kemisk sammansättning påverkar fördelning av mögel på träytor, 4. Utveckling av strategier för att förhindra mögelutbredning

Utförare: Olena Myronycheva (doktorand)

Forskningsledare: Olov Karlsson LTU

Finansiering: Projektet finansieras av Formas årliga anslag 2018-2020 och Luleå tekniska universitet.