Hoppa till innehållet
CLT.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nya möjligheter för CLT (korslimmat trä)

Publicerad: 23 mars 2016

Målet med projektet är att öka kunskapen om hur egenskaperna hos CLT kan varieras för ökad användning. Att utreda hur CLT kan tillverkas effektivt och hur man kan införa CLT i dagens befintliga byggprocesser. Dessutom att skapa möjlighet för ansökan till Horisont 2020 för en utökning/fortsättning av projektet.

Beviljat forsknings- och innovationsprojekt, september 2015-maj 2018

5 partners: LTU, SP, Centria, LUAS, Digipolis

Samarbetsprojekt:  Sverige-Finland, Nordområdet

Ekonomi: totalbudget 1.3Meuro, finansierat av EU Interreg Nord 66%, Lapin Liitto 11%, Skellefteå Kommun 10%, partners 13%.

interreg_Nord_2016_SV_RGB.jpeg

 

 

 

 

Bakgrund

CLT är ett material som funnits en tid och använts i begränsad skala. En ökad kunskap om CLT leder till nya varianter av CLT och ökade möjligheter att använda CLT i olika byggprocesser. Ett gränsöverskridande samarbete inom området ger regionen en ökad kritisk massa och en samlad kompetens för framtida utvecklingsinsatser.

Möjlighet att utveckla nya varianter av CLT för användning i gamla och nya tillämpningar, t.ex. broar, höga hus, tillsammans med limträ etc.

CLT kan ersätta stål och betong i många applikationer

Möjligheter för regionens företag

Fem aktiviteter

WP1 H2020 ansökan: skapa en H2020 ansökan med fler partners för att kunna fortsätta/utöka projektet

WP2 nya konstruktionslösningar för CLT: design av CLT med skräddarsydda egenskaper och design av effektiva knutpunkts- och förbandslösningar för CLT.

WP3 snabba prototyper: kartläggning av befintliga CLT lösningar och tillverkare. Aktivering av möjligheter för snabb prototypframtagning.

WP4 byggnadskvalitet och klimatklass 3: testning och provning av CLT. Ökade möjligheter för CLT i fuktigt klimat (utomhus).

WP5 byggprocessen: hur ska CLT integreras in i dagens befintliga byggprocesser.

Organisation

Styr/referensgrupp: 1 från varje partner (max 5), 1 från finansiärer, industriella rådgivare (2-3), administratör (1), total number of 8-10 personer. 1-2 möten/år, ordförande Mats E (projektledare). Ärenden: delegering av arbete till WP-ledare, uppföljning av resultat, allmänna beslut.

Projektledare --> 5 WP-ledare --> projektarbetare.

WP-ledare ansvarar för samordning och upprättande av detaljerade arbetsplaner, tidplaner och resultatrapporter för samtliga partners i varje WP. Partners träffas vid behov, öga mot öga eller per distans.

Kontakt

Mats Ekevad

Ekevad, Mats - Professor

Organisation: Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik