Hoppa till innehållet
READisStrenght

READiStrength

Publicerad: 20 augusti 2019

Projektet ska förbättra de nuvarande koncepten för hållfasthetssortering av barrträvaror och därmed skapa mer flexibla och adaptiva processer för sönderdelning av stocken för att bättre utnyttja europeiska virkesresurser.

Mål

– Att utveckla nya metoder för hållfasthetssortering av timmer för olika specifikationer för byggnadsvirke eller limträproduktion tillämpade i stora sågverk eller mindre sågverk i olika europeiska regioner.

Förväntade effekter och resultat

– Kombinerad kunskap av röntgen- och CT-skanning, sågoptimering, spårbarhet och hållfasthetssortering för att utveckla kombinerade virkessorteringskoncept som stöds av ny digital teknik.
– Tillämpningen av de nya koncepten på viktiga barrträslag med europeisk relevans och för regionala, mindre använda barrträarter kommer att möjliggöra en synkron utveckling av hållfasthetssortering som är tillämplig på alla typer av barrträd.
– Ge insikt i styrkan och svagheterna för varje barrträart med avseende på olika trävaruprodukter.

Planerat upplägg och genomförande

– Nya scenarier för hållfasthetssortering av timmer kommer att definieras baserat på beprövad industristandard och ny teknik inom stockskanning samt från intervjuer i sågverksindustrin kring skanningstekniker och sorteringsregler.
– Karaktärisering av timmer från Sverige, Österrike och Tyskland. 1200 barrträstockar och plankor från dessa kommer att testas för styrkaegenskaper. All mätinformation insamlas i enlighet med ett standardiserat protokoll för att säkerställa ett standarddataformat och möjlighet för korsreferenser i dataanalys och utveckling av modeller.

Partners

Partners i projektet LTU (koordination), RISE (www.ri.se/en), NORRA Timber (www.norratimber.com) i Sverige, Forest Research Institute Baden-Württemberg, FVA (www.fva-bw.de) i Tyskland och Holzforschung Austria, HFA (www.holzforschung.at) i Österrike.

Kontakt

Olof Broman

Olof Broman, Universitetslektor

Telefon: 0910-585325
Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik