Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

TiiN DP 7: Utveckling av träbaserade komponenter till byggandet

Publicerad: 28 september 2016

Mål
- Att uveckla teknik och produktionsmetoder för en flerskiktslimmad skiva med egenskaper avsevärt bättre än i marknaden idag befintliga lösningar.
- Att utveckla ett byggsystem för kombination av limträ/KL-trä med lägenhetsmoduler.

Bakgrund, omvärld

Samhället ställer allt hårdare ekonomiska, funktionella, miljötekniska och estetiska krav på byggandet. Som en följd av detta kan vi i dag se ett antal tydliga utvecklingstenden­ser som är betydelsefulla för den framtida utvecklingen inom träindustrin:

  • Ett stadigt ökande intresse för användning av trä och förädlade träprodukter.
  • En vilja att bygga höga hus med trä som huvudbeståndsdel
  • En allt högre grad av förädling och optimering av olika material och komponenter genom att de kombineras till s.k. sammansatta eller samverkande konstruktioner och system.
  • En allt högre grad av prefabricering av olika byggnadsdelar för att klara de kvalita­tiva och ekonomiska krav som ställs både på ingående produkter och på byggnaden som helhet.

Organisation

Projektledare Mats Ekevad LTU, biträdande Anders Gustafsson, SP

Utförare/arbetsgrupp: LTU/SP/medlemsföretag i TCN (Träcentrum Norr)