Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

TiiN DP1: Röntgenteknik i trävärdekedjan

Publicerad: 10 november 2016

Syftet är att:
i samråd med träindustrin utveckla röntgenskanning för att:
– bättre tillvarata den potential som denna teknik har för effektivare utnyttjande av skogsråvaran, samt
– möjliggöra leveranser av sågat trä med specifika egenskaper till regionens mindre aktörer (SME) såsom komponentproducenter, träproduktleverantörer, manufakturindustri, träindustriella byggare etc.

Målgrupper

 • träindustrin i form av sågverk som kan utnyttja data från röntgenskanning för processoptimering,
 • mindre aktörer inom skogsbruket,
 • trämanufakturföretag som kan dra nytta av informationen som genereras vid skanning av stockar samt
 • mindre tjänsteföretag inom IT-branschen, som kan tillvarata informationen i sina tjänster för sågverksprocessen i form av simulerings- och processtyrningsprogram.

Mål

 • Ökat värde hos skogsråvaran, och en starkare träindustri i regionen med tillväxt och ökande förädlingsgrader.
 • En utvecklad röntgenteknik (diskret och tomografibaserad) för träindustrin, samt ett ökat utnyttjande av densamma för industriella ändamål.

Bakgrund

LTU och SP Trämetri har under många år samarbetat med maskinleverantörer och sågverksindustrin för att utveckla röntgen som en metod för att styra sågverksprocessen på ett kvalificerat sätt. Resultatet är en Logskanner som nu finns i drift på ett flertal sågverk. Ett av de första projekt som startades inom TräCentrum Norr var “Förbättrad stocksortering genom att kombinera 3D- och röntgenteknik. Ett annat delprojektet fungerade också som TCN:s industriella medfinansiering i det europeiska projektet CT-Pro som resulterat i en industriell tomograf som nu erövrar värden och som också givit personerna bakom grundalgoritmer, teknik och kommersialisering, "The Marcus Wallenberg Price”.

Röntgenprojektet har varit mycket framgångsrikt och levererat en rad värdefulla resultat och algoritmer. Några av resultaten:

 • Programvara som sorterar timmer baserat på variabler från både 3D- och röntgenmätram. Används på SCA Munksund sedan 2007.
 • Algoritmer för gångvägskompensation ger bättre kontrast i röntgenbilderna. För två­riktningsröntgen fungerar dessa utan koppling till 3D-ram. Finns nu i drift för RemaSawcos tvåriktningsröntgen.
 • Förbättrade algoritmer för kärnvedsdiameter i både furu och gran. Mätfelet har minskats med omkring två tredjedelar och standardavvikelsen är nu ca 5 mm för furu och 9 mm för gran.
 • Förbättrade algoritmer för torrdensitet, förklaringsgraden förbättrades från ungefär 0.3 till 0.75 för gran. För furu erhölls liknande resultat.
 • Genom projektets medfinansiering till det europeiska projektet CT-Pro har bidragit till utvecklingen av en industriell röntgentomograf. Inom TCN-projektet utvärderades olika produktionsstrategier för den industriella röntgentomografen, vilket bl a visade på en möjlig höjning av värdeutbytet med 6 % vid rotationsoptimerad inläggning i sågen, baserat på kvalitetskriterier enligt såväl Nordiskt trä som INSTA 142.

Organisation

Projektledare Johan Skog SP, biträdande: Olle Hagman LTU,

Utförare/arbetsgrupp: LTU/SP/medlemsföretag i TCN (Träcentrum Norr) Sveaskog, Stenvalls

Kontakt