Hoppa till innehållet
kvalitetsstyrning trävärdekedjan
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

TiiN DP2: Teknik för sortering och kvalitetsstyrning i trävärdekedjan

Publicerad: 13 oktober 2016

Övergripande mål med delprojektet är att förbättra förutsättningarna för maskinell avsyning för att stärka konkurrenskraften och tillväxten för träbranschen och dess maskinleverantörer.

Syftet är att vidareutveckla teknik och processer för ökad avsyningskvalitet och för att möta specifika kundkrav och kundpreferenser. Långsiktigt ger förbättrad avsyning i träförädlingsprocesserna högre kundtillfredsställelse och mindre slöseri med råvara. Detta bedöms öka efterfrågan och ge ökat värde för svenskt/norrländskt kvalitetsvirke samt bibehållen eller ökad lönsamhet för företagen.

Pågående arbete är ett tre-årigt forsknings- och innovationsprojekt som startade januari 2016 inom TräInnovation i Norr, TiiN. I arbetsgruppen återfinns utförarna LTU och SP tillsammans med skanningsintresserade inom Norra Skogsägarna, Norsjö Trä, Setra, SCA, Stenvalls Såg, Bergkvists Insjön, Martinsons, Innovativ Vision, FinScan och övriga industriparter inom TräCentrumNorr, samt övriga av TCNs industriparter (Linbäcks Bygg AB, Martinsons såg AB, Norra Skogsägarna, Derome Plusshus AB, Setra Group AB, SCA Forest Products AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Sågverken Mellansverige och Sågab).

Sammanfattning

Vid tillverkning träprodukter använder träindustrin kamerabaserad avsyningsutrustning för materialstyrning och kvalitetsklassificering i hela kedjan från såg till slutprodukt. Utmaningen är att med avsyning kunna bemästra den stora biologiska variation som trämaterialet har och styra lämpligt material till rätt produkt och kund.

Skälet till projektet är att sågverk och träförädlande företag ofta erfar att de inte får ut den kvalitet som förväntas och att det är svårt att styra sina processer mot kundernas önskemål, specifika kundpreferenser eller produktkrav. Orsaken är att trämaterialets inneboende variation (varje stock, planka, bräda, komponent är unik) alltid skapar en produkt med sömlösa gränser mellan kvalitetsklasser oavsett vilket mätetal eller egenskap man använder som bas. Detta ställer höga tekniska krav och krav på inbyggd intelligens i de avsyningssystem som används. Industrin ser potential i att förbättra dagens system och att det är viktigt för att de ska kunna utvecklas och klara av den höga konkurrens som finns från internationella aktörer och alternativa material. Följderna av att satsa FoUoI- insatser inom området blir en livskraftig träindustri med materialeffektiva processer, ökad lönsamhet och med produkter som är eftertraktade.  Projektet bedrivs inom följande tre FoUoI- områden:

1.  Tvärmatade avsyningssystem (sågverk)

2.  Längsmatade avsyningssystem (manufakturindustri)

3. Egenskapsspecifik avsyning.

Primär målgrupp för projektet  är regionens sågverks- och träindustri samt teknik och utrustningsleverantörer med potential inom aktuellt område men arbetet riktar sig självklart till alla träförädlande företag i Sverige med behov av förbättrad avsyning/skanning i sina processer.

Projektledare

Olof Broman

Broman, Olof - Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585325