Hoppa till innehållet

TiiN DP3 - Utveckling av industriell virkestorkning

Publicerad: 2 maj 2016

Målet med projektet är att uppnå en mer självstyrande och automatiserad torkningsprocess med förbättrad torkningskvalitet, kapacitet och optimerad energiförbrukning. Projektet genomförs i samarbete med industrin bestående av sågverk, teknik- och utrustningsleverantörer (SME).

Beviljat tre-årigt forsknings- och innovationsprojekt, start januari 2016.

Samarbetsprojekt mellan utförarna LTU och SP tillsammans med torkleverantör Valutec AB och industriparter inom TräCentrumNorr

Ekonomi: Budget 3.21 M SEK under 3 år med In-kind från industriparter

Bakgrund

Kunskap från tidigare gemensamma projekt om kanaltorkar och paketvägning bidrar till kommande utvecklingsarbete

I TCN projektet ”Robust processtyrning av vandringstorkar för jämnare torkningskvalitet” uppmärksammades önskan från sågverken att göra styrningen av kanaltorkarna mer flexibel, dvs. i större utsträckning automatiskt hantera variationer i produktionen. Byten mellan dimensioner, olika initial fuktkvot, olika kapaciteter mm. Medelvärdesstyrning var en idé som testades inom projektet och som lett till stort industriellt genomslag.  Länk till rapporten: http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/robust-processtyrning-av-vandringstorkar-foer-jamnare-torkningskvalitet(67dfcaf4-a6f2-4a0f-bd4c-7b234eea2326).html

Paketvägning, genom vägning av rått virke skatta fuktkvoten innan torkning. Målet är att bättre träffa målfuktkvoten. Övertorkning bidrar till tappad kapacitet, ökad energianvändning och ökade kvalitetsbristkostnader.

Arbetsområden

Adaptivitet: Adaptiva tekniker för processtyrning innebär återkoppling mellan process och styrsystem för att effektivisera processer. Adaptiva tekniker för att styra torkningsprocessen finns redan implementerade i vissa styrsystem men är inte alls färdigutvecklade i förhållande till den utvecklingspotential som tekniken erbjuder. Adaptiva styrsystem erbjuder ett steg i riktning mot en mer automatiserad torkprocess som kan göras mindre beroende av subjektiva operatörsval i indata och produktionstekniska störningar.

Kanaltorkar: Utveckling av processtyrning. Virkestorkning i kontinuerliga progressiva kanaltorkar av typen FB, OTC och TC studeras. Genom att validera torkningskvalitet mot registrerat torkklimat i befintliga kanaltorkar, beräknas potentialer för att effektivisera torkningsprocessen. Särskild vikt läggs på studier av adaptiv styrning och mätning under pågående torkning för att förbättra precisionen i målfuktkvot och genom detta uppnå ökad produktkvalitet och dimensionsflexibilitet. Även återkoppling av data från råsortering, processtrender och justerverk för att uppnå robustare processtabilitet är en prioriterad del i projektet.

Kapillära vattenflöden: studier i tomograf av virkets fuktdynamik under torkning i kapillärfas och området strax över fibermättnad. Ökad fysikalisk förståelse som kan bidra till vidareutveckling av simulerings- och reglermodeller.

Målgrupper

  • Projektets primära målgrupp är regionens sågverks- och träindustri samt utrustningsleverantörer (SME företag). 
  • Projektets sekundära målgrupp inom regionen utgörs av träförädlingsföretag med specifika kvalitetskrav såsom träkomponentföretag, manufakturindustrin, industriella byggare etc.

Organisation

Projektutförare

Margot Sehlstedt-Persson, LTU, projektledare

Tommy Vikberg, SP, biträdande projektledare

Fredrik Persson, SP

Lars Hansson, LTU

Thomas Wamming, Valutec AB

Arbetsgrupp: LTU, SP, Valutec samt industrirepresentanter från företag inom TräCentrum Norr: SCA, Setra, Norra m.fl. 

Kontakt

Margot Sehlstedt-Persson

Sehlstedt-Persson, Margot - Biträdande professor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585305