Hoppa till innehållet
Träbroar och trähus. www.martinsons.se Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

TiiN DP5: Estetiska och stabila Träytor

Publicerad: 10 november 2016

Mål:
Projektet har som syfte identifiera betydelsen av estetiska och hållbara träytor från ett brukar- och tillverkarperspektiv för att arbeta fram tekniker och metoder för att anpassa och modifiera trä till förbättrade prototyper med tydligt högre värde.

Projektet ska visa koncept av träbaserade 2-3 prototyper som kan demonstrera klart förbättrade och mer konkurrenskraftiga lösningar.

Övergripande mål är en ökad marknad och en ökad produktion för interiöra och exteriöra produkter genom de möjligheter som konkurrenskraftiga produkttyper och produktionsprocesser för modifiering av trämaterial skapar. Effektiva metoder för inträngning och fixering av miljövänliga ämnen i olika typer av trämaterial.

Bakgrund

Syftet är att ta fram nya miljövänliga metoder för att modifiera trä så att förbättrade egenskaper erhålls. Användning och utveckling av tekniker för att skapa estetiska och stabila träytor är en väg att möta den allt större konkurrens från alternativa material. För att på ett avgörande sätt förändra och förbättra ytor krävs att materialet modifieras. För en mer genomgående förändring av trämaterialet krävs att nya kostnadseffektiva tekniker utvecklas för modifiering. Inledande försök vid LTU indikerar att doppningstekniker kan användas för att göra ytmodifierade solida trämaterial på ett ekonomiskt sätt. En annan metod är att modifiera tunna fanér för ytskydd eller att ytterligare komprimera impregnerat trä för att skapa en hård och slitstark yta.

Målgrupper är golvtillverkare och tillverkare av olika utomhusprodukter såsom trall, stolpar, fasader etc. som behöver nya behandlingar för trä när de traditionella toxiska medlen fasas ut, samt SME företag inom regionen som redan arbetar med modifiering av trä, t.ex. värmebehandling, traditionell impregnering etc. Övriga målgrupper utgörs av regionens sågverk, industriella byggare, traditionella byggare, manufakturindustri, byggnadskonstruktörer, arkitekter, teknik och utrustningsleverantörer för trämodifieringsteknik.

Organisation

Projektledare Olle Hagman LTU, biträdande: Olov Karlsson LTU

Utförare/arbetsgrupp: LTU/SP/medlemsföretag i TCN (Träcentrum Norr) SP, LTU, Drömtrappor, Martinsons, SCA, Uteträ och Sveaskog.

Kontakt