Hoppa till innehållet
trätrappa
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utmana Urbaniseringen

Publicerad: 30 november 2016

– En visionär samverkansmodell för företagande i glesbygd med träindustrin i Västerbotten som förebild

Den för träbranschen i Västerbotten speciella situationen med en dominerande struktur av mikroföretag, ofta som en sista utpost på landsbygd, kräver extraordinära insatser för att bevaras och än mer för att utvecklas. Tränäringen i länet är med sina mer än 2600 sysselsatta en basnäring och därmed i nivå med gruvnäringen.

Norrbottens träindustri har delvis annorlunda struktur. Färre manufakturföretag, fler småhus- och husmodultillverkare. Manufakturindustrin i BD-län har via ett antal företag anmält intresse för samverkan, och det finns redan nu två nätverksetablerade företag inom SSC Skellefteå Snickericentral. LTU är också representerat i båda länen. En ökad samverkan mellan företag i länen gagnar också utmaning av ”inomregional” leverantörstillväxt till omdaning i malmfälten.

Att utmana den accelererande urbaniseringen genom att stärka och utveckla entreprenörskap i mikroföretag, hitta nya lösningar för kompetensförstärkningar och generationsväxlingar, åstadkomma ökad akademi och skapa bättre förutsättningar för innovationslösningar och kapitalförsörjning är alla nyckelfrågor som återfinns i såväl regionens utvecklingsstrategi (RUS) som träbranschens strategiska dokument.

En viktig förutsättning för de angivna ambitionerna är de inom regionen väl utbyggda elektroniska motorvägarna. Denna infrastruktur möjliggör distansutbildningar på alla nivåer med hög kvalitet och effektivitet, skapar goda förutsättningar för marknadsföring via e-handel samt öppnar för effektivisering och kostnadsavlastningar genom gränsöverskridande lösningar för kalkylering, säljgenomförande, planering och beredning.

Detta program är en ansats för att genom aktiv samverkan mellan regionens träindustri, Träbransch Norr AB, Luleå Tekniska Universitet, RISE, Regionens Kommuner samt Swedish Federation of Wood and Furniture Industry (Trä och Möbelföretagen TMF) skapa en modell för att ta de norr- och västerbottniska mikro- och småföretagen i tränäringen in i ett visionsdrivet entreprenörskap med levande affärsplaner i ett 5- till 7-årigt perspektiv. Det arbete som ska förverkliga ansatsen beskrivs i den nu föreliggande programbeskrivningen Utmana Urbaniseringen.

Utmana Urbaniseringen samlar tre visionära satsningar för att ge vitalisering och tillväxt i en stark basindustri på landsbygden:

Steg 1.   Företagsledningar för framgångsrika landsbygdsföretag – innovationsprojektet              Utmana Urbaniseringen som inleddes hösten 2016

Steg 2.   Kompetensutveckling/försörjning – T2 Trä & Teknik College, utbildningsarena som         öppnar portarna hösten 2017

Steg 3.   Forskningsprogram för akademi i småföretag – SkeWood 2

En tydlig målbild är att Utmana Urbaniseringen vid framgång kan tillämpas i såväl andra branscher som regioner för att stärka svenska basnäringars småskaliga aktörers konkurrenskraft.

Projektledare Magnus Fredriksson LTU, biträdande: Dick Sandberg LTU

Kontakt: Magnus Fredriksson LTU

Finansiering: Projektet finansieras av Skellefteå kommun, Lycksele kommun, Luleå tekniska universitet, Regionförbundet i Västerbottens län, Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt ett antal av regionens SME-företag.

TiiN kombologga.jpg