Margot Sehlstedt-Persson
Margot Sehlstedt-Persson

Margot Sehlstedt-Persson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
margot.sehlstedt-persson@ltu.se
0910-585305
A177C Skellefteå

Jag arbetar inom forskningsämnet träfysik som omfattar studier av trämaterialets fysikaliska egenskaper, fuktmekanik och fuktflödesstudier med huvudinriktning på torkning och värmebehandling av virke. De forskningsprojekt som är aktuella just nu handlar främst om naturlig beständighet (röta och mögel) och virkestorkning,

Den 14 december 2005 presenterade jag min licentiatavhandling “Properties of solid wood: responses to drying and heat treatment”.

Den 11 november 2008 försvarade jag min doktorsavhandling "Impact of Drying and Heat Treatment on Physical Properties and Durability of Solid Wood"

I Januari 2010 arrangerade vår avdelning en konferens i Skellefteå inom trätorkning: 11th International IUFRO Wood Drying Conference. Den allra första konferensen i serien hölls även den i Skellefteå 1987.

Relaterade länkar

Publikationer

Rapport

Konditionering av virke vid olika fuktkvoter (2019)

studier i tomograf
Sehlstedt-Persson. M, Hansson. L, Couceiro. J, Vikberg. T
Konferensbidrag

CT-studies during the Conditioning phase of the Wood Drying Process (2018)

Couceiro. J, Hansson. L, Sehlstedt-Persson. M, Sandberg. D
Paper presented at : 21st International Drying Symposium (IDS), Valencia, Spain, Sep 11-14, 2018