Mats Ekevad
Mats Ekevad

Mats Ekevad

Professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mats.ekevad@ltu.se
0910-585377
A180 Skellefteå

Forskningsområden

Trämekanik och träkonstruktion, främst genom datorsimuleringar, ofta med finit-element metod. Tillämpad och industrinära forskning som handlar om mekaniskt, termiskt och fuktmekaniskt beteende hos trä (t.ex. sågat virke), trästrukturer (t.ex. limträ och korslimmat trä) och träprodukter (t.ex. träbroar, träbyggnader och träkonstruktioner).

Skärande bearbetning av trä, skärverktyg och sågverksmaskiner.

Undervisning och handledning

Undervisar i kurser om trämateriallära, träkonstruktion, hållfasthetslära, mekanik, skärande bearbetning m.m. Handleder doktorander som forskar inom området trämekanik och skärande bearbetning av trä.

Relaterade dokumenet

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effect of Cutting Speed on Machinability of Stone–Plastic Composite Material (2019)

Zhu. Z, Buck. D, Guo. X, Ekevad. M, Cao. P
Science of Advanced Materials, Vol. 11, nr. 6, s. 884-892
Artikel i tidskrift

Effect of rake angle on cutting performance during machining of stone-plastic composite material with polycrystalline diamond cutters (2019)

Cao. P, Zhu. Z, Buck. D, Xiaolei. G, Ekevad. M, Wang. X
Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 33, nr. 1, s. 351-356
Artikel i tidskrift

Finite element analysis of bending stiffness for cross-laminated timber with varying board width (2019)

Berg. S, Turesson. J, Ekevad. M, Huber. J
Wood Material Science & Engineering, Vol. 14, nr. 6, s. 392-403
Artikel i tidskrift

Impact of board width on in-plane shear stiffness of cross-laminated timber (2019)

Turesson. J, Berg. S, Ekevad. M
Engineering structures, Vol. 196
Artikel i tidskrift

In-plane Shear Modulus of Cross-laminated Timber by Diagonal Compression Test (2019)

Berg. S, Turesson. J, Ekevad. M, Björnfot. A
BioResources, Vol. 14, nr. 3, s. 5559-5572