CT Skanner_Ann Axelsson

CT-center

Publicerad: 3 juli 2014

Träforskarna vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå har tillgång till en unik CT-scanner (tomograf) i kombination med klimatanläggning. Detta möjliggör materialstudier in situ i temperaturer över 200 grader.

År 2008 ersattes den gamla datortomografen vid LTU i Skellefteå av en ny apparat, finansierat av Stiftelsen Niels och Dorthi Troëdssons forskningsfond samt Sparbanksstifelsen, och några år senare kompletterades också utrustningen med en specialbyggd klimatkammare. Med föreliggande utrustning går det bland annat att studera hur träets torkningsprocess fortlöper och industrin kan på så sätt lättare styra processen till en högkvalitativ produkt.

Inom forskningsvärlden kan anläggningen användas till att fysikaliskt beskriva träets torkkningsprocess. men det finns också möjlighet att studera andra material som behandlas på liknande sätt. Tomografen har stor betydelse för framtidens träindustri och befäster universitetets ledande ställning både nationellt och internationellt inom stockskanning, torkning, värmebehandling, fuktdynamik, modifiering med flera processer. Tomografen har gett oss en unik möjlighet att befästa vår ställning både nationellt och internationellt inom stockskanningområdet, fuktområdet och trätorkningsområdet.

 

Relaterade artiklar