Kemi och materiallabb

Publicerad: 20 mars 2011

Dessa labb är en praktiskt och vetenskaplig plattform för kunskapsutveckling av materialet trä. Här skapar vi nya träbaserade material och förbättrar egenskaperna hos redan existerande träbaserade material.

Vi har utrustning för fördjupning i träets anatomi och kemiska komponenter och deras effekt på träprodukternas beteende. Det finns anläggningar för trämodifiering, trätorkning och studier av mekaniska egenskaper i trä.

För närvarande undersöker vi följande material: modifierat och icke-modifierat massivt trä, fanér, plywood och biobaserade isoleringsmaterial. Förutom detta vidareutvecklar vi följande tekniker: autoadhesion av massivt trä och biomaterial utan tillsats av lim, förbättrad styrning av virkestorkning och effektiva miljövänliga och kostnadseffektiva modifieringsprocesser i trä.

 

Gaskromatograf (GC)
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), GC-17A, GCMS-QP5050, Shimadzu

Gaskromatograf (GC), Shimadzu GC-17A, GCMS-QP5050

Med gaskromatografi (GC-FID) kan man separera och kvantifiera enskilda lågmolekylära föreningar. Vi använder apparaturen bla för analys av extraktivämnen i trä men även analys av ingående komponenter i vedpolymerer efter kontrollerad nedbrytning såsom kolhydratanalys.

UV-spektrofotometer
UV-spektrofotometer, Hitachi U-1500 Spectrophotometer

UV-spektrofotometer, Hitachi U-1500 Spectrophotometer

Undersökning av ämnens absorption i UV-VIS område (200-700 nm). Vi använder apparaturen för bla analys av lösliga fenoliska ämnen.

Thermogravimetric Analysis (TGA)
Thermogravimetric Analysis (TGA), TGA 4000, PerkinElmer

Thermogravimetric Analysis (TGA), TGA 4000, PerkinElmer

With thermogravimetric analysis (TGA), thermal degradation of materials could be studied. Changes in mass of a sample are measured over time while applying a heating gradient. Combined with Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), thermal degradation products can be analysed.

FTIR.jpg
Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), PerkinElmer Frontier FTIR, combined with Attenuated total reflection (ATR), PE Universell ATR, PerkinElmer

Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) combined with Attenuated total reflection (ATR)

With ATR, samples can be analysed in solid or liquid state without further preparation. FT-IR enables infrared spectrum of emission or absorption of solid, liquid, or gas to be obtained. The FT-IR can be combined with thermogravimetric analysis (TGA) to analyse degradation product generated as the sample is exposed to change of temperature. Microplates are also available for series of samples.

Accelerated weathering tester
Accelerated weathering, QUV, Q-LAB

Accelerated weathering machine simulates weather, such as rain and sunlight (UV), intensively. In this way behaviour of sample to weathering conditions can be obtained in short period under controlled conditions and by using established standard methods.

Brinell hardness tester
Brinell hardness tester, 2.5kN zwicki, Zwick Roell

With the machine, hardness of sample surface can be measured.

Hounsfield universal testing machine
Hounsfield universal testing machine, Hounsfield H25K-S

With the machine, mechanical properties of samples, such as tensile strength, module of elasticity, internal bonding strength, and wet strength on small samples, can be tested.

Oxygen Index, Fire Testing Technology
Oxygen Index, Fire Testing Technology

This equipment enables material to be tested according to ASTM D2863 and ISO 4589-2. Limited oxygen index (LOI) shows the minimum concentration of oxygen that will support combustion of material.

Autoclave, MAVAB
Autoclave, MAVAB

The autoclave is important equipment for modification and chemical treatment of wood. Autoclave enables both vacuum and pressure to be applied on wood, which leads to better penetration of chemicals into wood.

Autoclave, Vapour Line 80-B
Autoclave, Vapour Line 80-B, VWR

The autoclave sterilize laboratory equipment with high pressure and temperature.

Microcentrifuge, Micro Star 17R
Microcentrifuge, Micro Star 17R, VWR

Microcentrifuge can isolate DNA or separate micro volume mixtures.

Thermal cycler, Ristretto
Thermal cycler, Ristretto, VWR

Thermal cycler amplifies segments of DNA via the polymerase chain reaction. Thermal cyclers can be used to facilitate temperature-sensitive reactions.

Biosafety cabinet
Biosafety cabinet, HMC Europe

Biosafety cabinet provides sterile environment to perform microbiological experiments.

Laboratoriepress
Laboratoriepress, Fjellman

Laboratoriepress, Fjellman

Laborativ tillverkning av träskivor (14 cm x 14 cm) där temperatur, slutningshastighet och presstryck kan varieras.

Torkskåp
Torkskåp. Modell Termaks TS 8430 (Bergen, Norge)

Torkskåp

Modell Termaks TS 8430 (Bergen, Norge)

Torkskåp med hög precision i temperaturreglering upp till 250°C som används för olika torkningsändamål. Volym 430 l (0, 602 x 0, 60 5x 1,190 m) gör det möjligt att torka större träprover. Fläktreglering i 4 steg.

Svepelektronmikroskop (SEM)
Svepelektronmikroskop (SEM)

Svepelektronmikroskop (SEM) Full vakuum.

Modell JSM-5200 (JEOL, Akishima, Japan)

Beskrivning: Upplösning: 5.0 nm (25kV, WD10 mm) Accelerationsspänning: 1, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 kV (7 steg), Förstoring: x35 till 200,000 (50,000 realistiskt maximum).  Förflyttning av prov i X-led: 10 mm, Y-led: 20 mm, rotation: 360°C. Arbetsavstånd: WD10, 20, 48 mm.

Används till högupplösta bilder av objekts ytor med stort skärpedjup under fullt vakuum. Icke-ledande prov som trä måste beläggas ”sputtras”.

Sputter
Sputter

Sputter

Modell Desk II Cold Sputter Unit (Denton Vacuum Inc., Moorestown, USA)

Beskrivning: Denton DESK II Cold/Etch sputter används för att ”etcha” – (en typ av rengöring) SEM preparatens ytor, samt för att ”sputtra” dvs belägga icke-ledande preparats ytor  inför studier i SEM med ett tunt skikt av förgasat guld. Sputtring görs i vakuum.

Optiskt ljusmikroskop
Optiskt ljusmikroskop

Optiskt ljusmikroskop

Modell Olympus BH2-UMA (Olympus Optical Co., Ltd. Japan)

Objektiv: 5 ×, 10 ×, 20 ×, 50 ×. Minsta arbetsavstånd: 10 mm. Okular CFW (Nikon) med 15 × förstoring.

Mikrotom
Mikrotom

Mikrotom

Modell Reichert (Wien, Österrike)

Detta erkända Reichert instrument är en utmärkt allround mikrotom för att skära tunna mikrotomsnitt av mellan 1-30 mikrometers tjocklek. Manuell matning och klämma för exakt inställning av prov. Droppskål. För träpreparat kan som minst 10 mikrometer tjocka snitt skäras framgångsrikt utan upplösning av cellväggar. För torkade träprover är förbehandlingar nödvändiga.

Användning: Mikrotom används för att skära extremt tunna skikt av trä för studier i ljusmikroskop.

Stereomikroskop med kamera.
Stereomikroskop med kamera.

Stereomikroskop med kamera.

Modell: Olympus SZH-ILLD (Tokyo, Japan)

Mikroskopet är utrustat med LED ljusring med olika ljusinställningar samt en USB kamera med möjlighet att spara digitala färgbilder (uEye LE camera, UI-14xLE-C (IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm, Germany). 

Stereomikroskop erbjuder både stereo som transmissions mikroskopi i förstoringar från 7x – 64x.

Högtemperaturugn
Högtemperaturugn, Nabertherm S19

Högtemperaturugn, Nabertherm S19

Ozoneringsapparat
Ozoneringsapparat, Ozone technology OT20-120

Ozoneringsapparat, Ozone technology OT20-120