Hoppa till innehållet
Tobias Pahlberg
Tobias Pahlberg har tagit doktorsexamen i träteknik. Foto: Erica Lång. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bättre spårbarhet i sågverk ökar konkurrenskraft

Publicerad: 27 oktober 2017

Med hjälp av kameror går det att ta ett slags fingeravtryck på stockar och brädor i sågverk. Sedan spåras råvarans egenskaper genom hela tillverkningskedjan för att förbättra de delprocesser som ingår. Metoderna presenteras i en ny avhandling vid Luleå tekniska universitet.

– Sågverk vill kunna koppla ihop all information som samlas in om råmaterialet, ända från skogen till färdig produkt. På så vis kan man spåra bra och dåliga råvaruegenskaper genom hela kedjan och förbättra delprocesser som sågning, torkning och hyvling, säger Tobias Pahlberg som nu tar en doktorsexamen i träteknik vid Luleå tekniska universitet.

Kontinuerlig återkoppling

I avhandlingen studeras metoder för att känna igen och spåra exempelvis en bräda genom ett sågverk med hjälp av kameror. Kvistar, årsringar och andra synliga detaljer på en sågad träyta kan alla användas för igenkänning. Syftet med spårningen är att få kontinuerlig återkoppling för varje individuell träprodukt.

– Så länge det finns ett fåtal tydliga detaljer på ytan av en sågad träprodukt går det att med stor sannolikhet känna igen denna, även efter bearbetning. Metoderna kan användas för att hålla ordning på sina sågade träprodukter trots ett oordnat flöde, både för snabb återkoppling och för en mer långvarig analys av sina processer. Det är även möjligt att kombinera metoder för högre igenkänningsgrad, säger Tobias Pahlberg.

Forskningen är finansierad genom EU FP7-projektet Hol-i-Wood Patching Robot, samt Vinnova. Samarbetspartners är MiCROTEC, SPRINGER, LIP-Bled, TTTech, TU Wien, TU München, SAAB Dynamics, CIND, SDC/VMU och RISE.

Taggar