Hoppa till innehållet

CT-skanning tar sågverk till nästa nivå

Publicerad: 1 april 2019

CT-skanning av trästockar är en teknik som nu introduceras i sågverksindustrin. I projektet Sågverk 4.0 som leds av Luleå tekniska universitet satsas drygt 12 miljoner kronor för att förfina tekniken och effektivisera tillverkningsprocessen.

Sågverk 4.0 handlar om att utveckla en anpassad flexibel sågverksproduktion genom integrerade, datadrivna modeller och beslut.

Olof Broman, doktor i träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå leder projektet som ska utmynna i ett högre förädlingsvärde i svenska sågverk.

– Det känns väldigt roligt att få bidra till att den CT-teknik vi under många år forskat på nu industrialiseras fullt ut i sågverken. Från en virtuellt sågad planka får vi information om den inre strukturen vilket kopplas ihop med information om den yttre ytan. Kombinationen av virtuell och ytbaserad information om en planka leder till att systemet kan fatta beslut om kvalitet och vilken typ av kund plankan passar till.

Sågverken är centrala för svensk bioekonomi och de effektiviseringar som nu görs kommer få stor betydelse för förädlingsvärdet och lönsamheten. Ambitionen med projektet är att den nya tekniken ska kunna säkra och förädla hela trävärdekedjan mellan skogen, industrin och marknaden.

Kontakt

Olof Broman

Broman, Olof - Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585325

Taggar