Hoppa till innehållet

Ny träsvets för världsledande forskning

Publicerad: 28 september 2016

Träteknik vid Luleå tekniska universitet har som ambition att bli en av de ledande forskargrupperna i världen inom området träsvetsning och ytmodifiering av trä. Därför har man nu köpt en vibrationssvetsmaskin anpassad för trä, den första i Sverige.

– Det är glädjande att utrustningen är på plats, särskilt då behovet nu blivit så stort. Målsättningen är att vi ska bli världsledande inom forskning på träsvetsning och ytmodifiering via friktion. Vi ska vara en attraktiv partner i internationella forskningsprojekt, men också en naturlig partner för svensk träindustri vid en framtida industriell implementering av tekniken, säger Dick Sandberg, professor och ämnesföreträdare i Träteknik vid Luleå tekniska universitet. 

Snabba vibrationer istället för lim

Träsvetsning (wood welding) är ett sätt att sammanfoga trä utan användning av lim eller andra tillsatser. Processen utnyttjar friktionsvärme som skapas genom att låta de träytor som ska sammanfogas snabbt vibrera mot varandra under tryck. Det resulterar i att träets celler deformeras och det sker kemiska förändringar. Mellan träytorna uppstår ett bindningsmaterial som fungerar som lim.

– Tekniken kan även användas för att modifiera en träyta (wood fusion), exempelvis öka dess hårdhet eller förmåga att tåla vatten. Studier visar att furu kan bearbetas till att bli dubbelt så hårt, som ek, säger Mojgan Vaziri, biträdande universitetslektor i Träteknik vid Luleå tekniska universitet, och som 2011 disputerade på vibrationssvetsning av trä.

Det är just dessa områden, sammanfogning och ythårdgörning, som förväntas få stor potential för industriella tillämpningar.

– Där stora mängder lim förbrukas, exempelvis vid fingerskarvning, kan kostnaderna minskas med träsvetsning, dessutom blir det betydligt mer miljövänligt. När det gäller ythårdgörning så kan mjuka träslag som gran och tall konkurrera med hårda träslag som bok och ek i applikationer som till exempel golv och bänkskivor, säger Mojgan Vaziri.

Mångårigt internationellt samarbete

Träteknik i Skellefteå har en ledande position när det gäller forskning kring träsvetsning. Forskargruppen har sedan ett antal år ett pågående internationellt samarbete med Universitetet i Bern och National School of Wood Science and Timber Engineering i Frankrike, där man tidigare haft tillgång till svetsutrustning för trä.

– Våra samarbetspartner har haft fokus på lövträslag vilket inte har en industriell betydelse i Sverige. Därför försöker vi överföra de erfarenheter som finns till våra svenska träslag, främst tall och gran. En lovande tillämpning vi sett är längdskarvning av virke för snickeriändamål. Vi vill också intensifiera forskningen inom ytmodifiering, ett i stort sett outforskat område, vilket kräver frekventa tester med vår nya vibrationssvetsmaskin. Detta hade varit ekonomiskt ogörligt om vi fortsatt tvingats genomföra testerna i Schweiz eller Frankrike, säger Mojgan Vaziri.

Vibrationssvetsmaskinen är tillverkad av Branson, kostade 2,2 MSEK med tillbehör och är finansierad av Kempestiftelsen (900’), företag inom TräCentrum Norr (700’) samt LTU:s labbfond (600’).

Kontakt

Dick Sandberg

Sandberg, Dick - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585371
Mojgan Vaziri

Vaziri, Mojgan - Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585704

Nyheten i media

Taggar