Daniel Granlund och Luis Cristovao

Daniel och Luis siktar mot doktor

Publicerad: 11 februari 2011

Daniel Granlund och Luis Cristovao, doktorander i Skellefteå har nu presenterat sina licentiatavhandlingar.

Daniel Granlund i ämnet Mobila system med uppsatsen "Säker och skalbar mobilitet i heterogena accessnäterk".

Luis Cristovao i ämnet Träteknik med uppsatsen "Machining Properties for Some Mozambican Wood Species".