Hoppa till innehållet
Ann Axelsson, Träteknik

Hyvling påverkar formdeformationer

Publicerad: 5 november 2012

Det hela handlar om hur hyvling påverkar formdeformationerna skevhet, kantkrok, flatböj och kupning samt hur tidigare nämnda formdeformationer påverkar hyvlingen, säger Ann Axelsson som licentierade 1 november.

Målet är att man utifrån stockens egenskaper ska kunna beräkna lämplig hyvelmån och lämpliga hyvelinställningar redan före såghuset för att plankor och brädor efter sågning, torkning och hyvling ska ha den form och de dimensioner som eftersträvas.