Hoppa till innehållet

Promovering 2012

Publicerad: 15 november 2012

LTU i Skellefteå hade sin första disputation 1992 då Owe Lindgren försvarade sin doktorsavhandling i ämnet Träteknik. Innan årets slut kommer LTU Skellefteå förhoppningsvis att få gratulera den 40:e doktorn som avlagt sin doktorsexamen.
Vid den högtidliga promoveringen i november promoverades Muslim Elkotob, Mojgan Vaziri och Anders Bystedt.

Mojgan Vaziri, har promoverats för sin teknologie doktorsexamen i ämnet Träteknik. I sin doktorsavhandling presenterar hon tekniken som går ut på att trästycken av furu, som svetsas ihop under stark värme, klarar fukt och blir dubbelt så hållbara som om de vore limmade.

Anders Bystedt promoverades för sin teknologie doktorsexamen I ämnet Träteknik. Doktorsavhandlingen visar att system för industriellt byggande och mera samverkan är nyckelfaktorer för att sänka byggkostnaderna och i förlängningen få billigare bostäder.

Muslim Elkotob, har promoverats för teknologie doktorsexamen i ämnet Mobila System. Hans arbete handlade om metoder för att förbättra prestanda i trådlösa accessnätverk bestående av olika teknologier. Forskningsämnet Mobila System benämns numera  Distribuerade Datorsystem.