Hoppa till innehållet
Magnus Fredriksson, Träteknik, LTU Skellefteå

Simuleringsverktyg för industrin

Publicerad: 12 juni 2012

Målet i mitt licentiatarbete är ett simuleringsverktyg för att underlätta kvalitetsdiskussioner eller styrning av industrins processer säger Magnus Fredriksson som presenterat sin licentiatuppsats.

Magnus beskriver i sitt arbete hur man kan använda data från skanningsutrustning tillsammans med datorsimuleringar för att koppla ihop egenskaper hos sågstockar med en färdig produkt; antingen sågat virke eller vidareförädlade produkter såsom möbler, byggkomponenter eller liknande.

Licentiatavhandlingen heter "Computer Simulation in the Forestry-Wood Chain" och Magnus Fredriksson höll sin licentiat-presentation den 1 juni 2012 på LTU Skellefteå.

Avhandlingen kan laddas ned i sin helhet nedan.