Hoppa till innehållet
Samuel Forsman med 3D laserscannern som använts i forskningen

Strategier för ökad effektivitet

Publicerad: 31 maj 2012

En studie i processen att leverera kundorderutvecklade snickeriprodukter till byggindustrin med syfte att identifiera effektiviseringspotentialer och föreslå strategier för ökad effektivitet presenterades i en ny licentiatuppsats i ämnet träteknik vid LTU Skellefteå.

- Det görs genom tillämpning av moderna teknologier och metoder som rumsliga 3D mätningar med digital modellering och informationsöverföring samt nya arbetsmetoder efter principerna inom Lean produktion förklarar Samuel Forsman. 

Förväntade effekter är ökad lönsamhet, möjligheter till fler arbetstillfällen och möjlighet att nå nya marknader.

 

Supplying Engineer-to-Order Joinery Products to the Construction Industry

Samuel Forsman presenterade sin licentiatuppsats i ämnet Träteknik på LTU i Skellefteå den 31 maj. Uppsatsen kan laddas ner i sin helhet i länk nedan.