Hoppa till innehållet
Foto: Martinsons träbroar

TräCentrum Norr ska utvecklas internationellt

Publicerad: 28 november 2012

High Tech produkter i trä ligger till grund för att TräCentrum Norr (TCN) vid Luleå tekniska
universitet i Skellefteå ska kunna utöka sitt internationella samarbete. VINNOVA har nyligen beviljat 600 000 kronor till TCN för att stimulera uppbyggnaden av centrets internationella forsknings- och innovationsnätverk.

Genom att vidareutveckla sitt internationella forsknings- och innovationsnätverk kan universitetets TräCentrum Norr bredda användningen av träprodukter. Ett bra exempel på en framtida träprodukt med stor utvecklingspotential är träbroar men även stommar för hallar och flervåningshus, stabiliserande skivor för väggkonstruktioner i trä med mera. Träbroar är en speciellt lämplig produkt med tanke på dess utvecklingspotential både när det gäller konstruktion och volym och kommer därför att dominera det projekt som VINNOVA beviljat pengar till.

SP__Thomas_Mats_peter.jpg
Anders Gustavsson SP Trä, Thomas Lundmark TCN, Mats Ekevad LTU och Peter Jakobsson Martinsons Träbroar AB

– Vi ser vår beviljade ansökan som ett bevis på att TCN är ett effektivt och fungerande regionalt nätverk som bidrar till tillväxt och utveckling och som också har potential att bidra till ökad export av produkter och kunskap säger Thomas Lundmark, programdirektör för TCN.

Med i arbetet är också träbroleverantörerna Martinsons Träbroar och Moelven Töreboda vilket kommer att ge projektet god industriell koppling med avsikt att skapa förutsättningar för export.

– Industrin kommer att ha bidragit med 95 miljoner kronor till TräCentrum Norr på 8,5 år säger Thomas Lundmark. För att få ett större värde i trävärdekedjan har vi jobbat med beständighet samt industriellt byggande och utveckling. Att internationalisera är att skapa tillväxt och  meningen är att industrin ska gynnas säger Thomas Lundmark.

Lorentz_Anderson.jpg
Lorentz Andersson, ordförande TräCentrum Norr

Vid pressinformationen vid LTU i Skellefteå informerade TräCentrum Norrs ordförande Lorentz Andersson om utvecklingen av träbyggnader.

– Att bygga trähus högre än 2 våningar blev förbjudet efter stadsbränderna i Sundsvall och Umeå 1888. Trä missgynnades under hela 1900-talet. Träbroar fick inte kalkylera längre avskrivningstid än 40 år medan betongbroar hade en avskrivningstid på 60 år, villket gjorde det svårt att visa på lönsamhet. Genom Inträdet i EU blev funktionskraven likadana oavsett material. En träbro byggdes då på Erikslid och i Ursviken byggdes det första höghuset i trä i samarbete med LTU. Idag har träbroar och trähus samma förutsättningar som andra material. Skellefteå har två broar på gång, Centrumbron och E4-bron som vi hoppas ska bli i trä, avslutar Lorentz Andersson