Hoppa till innehållet
Anders Bystedt spikar upp sin doktorsavhandling på spikstocken i Forum

Visst forskas det i Skellefteå - Forskningens spikstock är nu invigd

Publicerad: 14 maj 2012

Vi vill uppmärksamma de forskare i Skellefteå som avlägger licentiat- och doktorsavhandlingar. Därför har nu den gamla akademiska traditionen att spika upp sin doktorsavhandling för allmänt beskådande införts på Campus Skellefteå. Samtidigt infördes en ny tradition som är hängning av licentiatsavhandlingar! Syftet är att på ett tydligare sätt visa på den forskning som bedrivs lokalt och göra den mer tillgänglig. Spikstocken är placerad i Forumhuset.

Ingrid Thylin
Ingrid Thylin, Tillväxtchef, Skellefteå kommun samt doktoranderna Kai Yang, Magnus Fredriksson, Samuel Forsman, Tommy Vikberg och Anders Bystedt

Så varför gör vi detta på Campus Skellefteå?

Vi vill visa på all fantastisk forskning som görs här i Skellefteå och kommer vårt näringsliv till gagn säger Ingrid Thylin, Tillväxtchef. Vi vill att besökare, studenter, politiker och alla som bor och verkar i Skellefteå ska få ta del av den omfattande forskningsverksamheten som sker i vår kommun.

Ingrid Thylin inledningstalade genom att förklara de olika begreppen spikning, att licentiera och vad det innebär att doktorera.

Mingel
Även Kommunfullmäktige hade möjlighet att delta i invigningen av spikstocken

Vid invigningen uppmärksammades forskarna

Tommy Vikberg,  licentiatavhandling i ämnet träfysik den 26/4

Anders Bystedt, doktorsavhandling i ämnet Träteknik den 24/5

Samuel Forsman, licentiatavhandling i ämnet Träteknik den 31/5

Magnus Fredriksson, licentiatavhandling i ämnet Träteknik den 1/6

Kai Yang, licentiatavhandling i ämnet Elkraftteknik den 8/6

Kören
Kören-Kören, LTUs egen hobbykör som sjunger vid lic och disputationer

Arrangemanget är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet.