Johan Skog spikar sin doktorsavhandling

10 LTU- forskare på 1 år på Campus Skellefteå

Publicerad: 15 maj 2013

För ett år sedan invigdes spikstocken på Campus Skellefteå, i avsikt att visa på den forskning som bedrivs på orten. 10 LTU-avhandlingar och lika många porträtt hänger nu i Forumhuset för allmän beskådan. De senaste i raden är Johan Skog och Anders Berglund, båda forskare i Träteknik.

Vid den senaste spikningen/upphängningen talade Ingrid Thylin, moderator och avdelningschef på Skellefteå kommun, sig varm över vikten av forskning för utveckling.

14 maj  var det LTUs Johan Skog som spikade sin doktorsavhandling och Anders Berglund  som hängde sin licentiatuppsats under högtidliga former. Publik var Skellefteås politiker och ett stort antal andra besökare.

Anders Berglund och Johan Skog
Anders Berglund och Johan Skog

Johan Skog, Träteknik/Wood Technology

Characterisation of sawlogs using industrial X-ray and 3D scanning

- hur sågverken kan sortera sitt timmer baserat på förväntad virkeskvalitet genom att kombinera röntgen- och 3D-skanning. Genom att prediktera förväntad kvalitet hos den sågade varan innan sågning är det möjligt att styra varje stock till rätt slutprodukt och på så sätt höja värdet hos den sågade varan. De metoder som presenteras implementeras ute i industrin och kommer att leda till mindre spill och en förbättrad konkurrenskraft för svensk sågverksindustri.

Anders Berglund
Anders Berglund "hänger" sin licentiatuppsats

Anders Berglund, Träteknik/Wood Technology

Process control and production strategies in the sawmill industry

– hur man kan effektivisera sågningsprocessen genom en ökad processtyrning och förändrade produktionsstrategier. Lasertriangulering har använts för att mäta och utvärdera en kvalitetsnedsättande ojämnhet på ytan av virket som uppkommer vid sågning. Simulering av sågning har använts för att undersöka potentialen i att rotera varje stock i det värdemässigt bästa rotationsläget. Arbetet visar hur nya metoder och ny teknik ger möjlighet till ett ökat volymsutbyte och värdeutbyte för sågverken.