Huvudhandledare Johan Oja, Erik Johansson tekn.lic och Johan Skog, projektledare CT-pro.

Industriell datortomografi i sågverk

Publicerad: 22 oktober 2013

Erik Johansson kan nu titulera sig teknologie licentiat efter att ha presenterat uppsatsen Computed tomography of sawlogs: Knot detection and sawing optimization. Avhandlingen kretsar kring kvistar i stockar; hur dessa automatiskt kan detekteras i röntgenbilder samt hur informationen om kvistar kan användas till att optimera sönderdelningsprocessen på sågverk. Detta är högaktuellt eftersom industriell datortomografi (skiktröntgen) har börjat användas på sågverk.

kunskapens_apple_gronlund.JPG
Biträdande handledare, Professor Anders Grönlund överräcker ett halvt kunskapens äpple som tradition är vid LTU Skellefteå.