Luis Cristovao lab 1
Luis Cristovao, teknologie doktor i Träteknik.

Stenhårt trä stoppade inte Luis

Publicerad: 17 december 2013

Förbättrade metoder för att bearbeta hårda tropiska träslag och även fruset trä, det är temat i en ny doktorsavhandling av Luis Cristovao vid LTU i Skellefteå. Med sina nyvunna kunskaper hoppas Luis nu kunna bidra till att flera nya sågverk kan startas upp i hans hemland Mozambique.

– Mina resultat för hur vi kan bearbeta de hårda träslag som finns i Mozambique kan förändra hela sågverksindustrin där. Virket kan sågas och processas i landet vilket kommer att skapa många nya jobb, säger Luis Cristovao, nybliven teknologie doktor i Träteknik.

Luis Cristovao vid en cirkelsåg. Träslaget på bilden heter ironwood.
Luis Cristovao vid en cirkelsåg. Träslaget på bilden heter ironwood, ett av fem tropiska träslag som undersökts tillsammans med tall och gran.

Hårda tropiska träslag, liksom fruset virke, är svårare att bearbeta då slitaget ökar och klingor går sönder. Två typer av sågklingor gjorda av karbid visade sig klara det hårda virket bäst. Luis har även undersökt vilken typ av sågteknik i form av planhet, spänning och sträckning som är mest effektiv och minst energikrävande.

Det var med stöd från SIDA som Luis Cristovao fick chansen att bli en del av den starka forskningsmiljön inom trä som finns vid LTU i Skellefteå. Förutom de kunskaper kring träbearbetning han fått, har den öppna undervisnings- och forskningskulturen gjort stort intryck på Luis.

– När jag har ett problem kan jag bara fråga en kollega i samma korridor. Om någon vet, så berättar de. I Mozambique så behöver du avtala tid för att få träffa en professor. Jag kommer att visa det här nya sättet att undervisa och handleda för mina kolleger. Vi behöver ta bättre hand om våra studenter. Alla kan växa om de har en bra mentor.

Helt säkert kommer Luis med sin öppna och glada personlighet att vara saknad vid LTU i Skellefteå, men samarbetet med hans svenska kolleger och vänner kommer att fortsätta.

– Vi har redan börjat planera för att några forskare kommer att besöka Mozambique för att hålla någon kurs och besöka företag, säger Luis Cristovao.