Ann Axelsson Träteknik, Tommy Vikberg träfysik, Min Niu träproduktuveckling och Joakim Wiksten, Kontorschef Nordea

Utdelning av Nordeas Norrlandsstiftelse resestipendier 2013

Publicerad: 2 december 2013

Nordeas Norrlandsstiftelse inrättade 1999 ett årligt resestipendium på 50.000 kronor för forskarstuderande vid LTU i Skellefteå. Stipendiet ska användas i samband med studier/forskning utanför Sveriges gränser och ändamålet är att främja vetenskaplig forskning i syfte att utveckla företagandet i regionen.

I år har tre stipendiater valts ut. Dessa är:

Min Niu, doktorand Träproduktutveckling,  LTU i Skellefteå

Stipendium: 15 000 kronor
Resestipendium för att besöka University of Bern, Schweiz. Syftet med resan är att studera interaktionsmekanismer för att förbättra fiberisolering med extremt låg densitet. Regionens företag kommer att ha nytta av forskningen som syftar till att skapa miljövänligt isoleringsmaterial för byggnader, till lägre kostnad och tillfredställande egenskaper.

 

Ann Axelsson, doktorand Träteknik, LTU i Skellefteå

Stipendium: 15 000 kronor
Resestipendium för att delta i ”International Conference on Sustainable Design and Manufacturing” i Cardiff i Storbritannien i april 2013.  Syftet är att ta del av internationell forskning inom minskat råvaruutnyttjade samt bygga kontaktnät.

 

Tommy Vikberg, doktorand Träfysik, LTU i Skellefteå

Stipendium: 20 000 kronor
Resestipendium för att kunna genomföra mätningar med den mikro-tomograf som finns placerad på SP i Köpenhamn. Förutom värdefulla mätresultat ger det ett kontaktnät för framtida forskning som är till nytta för regionens företag.