Hoppa till innehållet

Nytt projekt om tillväxt av mögelsvampar på värmebehandlat trä

Publicerad: 20 december 2017

I ett nytt projekt finansierat av Formas ska forskare vid avdelningen för träteknik öka förståelsen för uppkomsten av mögel på värmebehandlat trä i ett föränderligt kallt klimat.

– Trä är på många sätt ett idealiskt material att använda i byggande; det är lättformat, starkt i förhållande till sin vikt, finns lättillgängligt och är förhållandevis billigt. Utomhus är fuktnivån högre än inomhus och det krävs att materialet kan stå emot biologiska angrepp som röta och mögel. Detta har tidigare förhindrats genom impregnering av trä med toxiska medel, men förbättrad kunskap och nya lagar gör att man vill undvika dessa och utveckla mer hållbara träskyddsmetoder, säger Olov Karlsson, biträdande professor i träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå.

Värmebehandling av trä är en relativt ny och miljövänlig metod som inte tillför några syntetiska kemikalier till virket. En av fördelarna är att träet motstår svampangrepp bättre när träet värmebehandlats. Osäkerhet angående värmebehandlingens effektivitet att framförallt stå emot mögeltillväxt är dock ett problem hos producenter och konsumenter.

– I projektet kommer vi att försöka förstå och förhindra mögelattack på det värmebehandlade virket. Resultaten ska leda till bättre processer och förbättrade materialegenskaper i värmebehandlat trä för att förhindra mögelpåväxt under subarktiska förhållanden, säger Olena Myronycheva, doktorand i träteknik vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Olov Karlsson

Karlsson, Olov - Biträdande professor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585705
Olena Myronycheva

Myronycheva, Olena - Doktorand

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585312

Taggar