Hoppa till innehållet
Mats Ekevad
Mats Ekevad

Mats Ekevad

Professor
Luleå tekniska universitet
Träteknik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
mats.ekevad@ltu.se
A180 Skellefteå

Forskningsområden

Trämekanik och träkonstruktion, främst genom datorsimuleringar, ofta med finit-element metod. Tillämpad och industrinära forskning som handlar om mekaniskt, termiskt och fuktmekaniskt beteende hos trä (t.ex. sågat virke), trästrukturer (t.ex. limträ och korslimmat trä) och träprodukter (t.ex. träbroar, träbyggnader och träkonstruktioner).

Skärande bearbetning av trä, skärverktyg och sågverksmaskiner.

Undervisning och handledning

Undervisar i kurser om trämateriallära, träkonstruktion, hållfasthetslära, mekanik, skärande bearbetning m.m. Handleder doktorander som forskar inom området trämekanik och skärande bearbetning av trä.

Relaterade dokumenet

Publikationer

Konferensbidrag

3D Quasi-Continuum and Finite Element Models Based on CT Scans of TimberBoards to Predict Stiffness and Strength (2021)

Huber. J, Oja. J, Ekevad. M, Broman. O
Ingår i: 1st International Conference on Computations for Science and Engineering, 2021
Artikel i tidskrift

Cutting forces and cutting quality in the up-milling of solid wood using ceramic cutting tools (2021)

Guo. X, Wang. J, Buck. D, Zhu. Z, Ekevad. M
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 114, nr. 5-6, s. 1575-1584
Artikel i tidskrift

Experimental analysis of passively and actively reinforced glued-laminated timber with focus on ductility (2021)

Livas. C, Ekevad. M, Öhman. M
Wood Material Science & Engineering
Konferensbidrag

Finite Element Modelling Of Alternative Load Paths after a Wall Removal in a Platform CLT Building (2021)

Huber. J, Ekevad. M, Berg. S, Girhammar. U
Ingår i: WCTE 2021 World Conference on Timber Engineering, Santiago, Chile, 9 - 12 August, 2021
Konferensbidrag

Finite Element Modelling of Catenary Action in a Cross-Laminated Timber Floor System (2021)

Huber. J, Mpidi Bita. H, Ekevad. M, Tannert. T
Ingår i: WCTE 2021 World Conference on Timber Engineering, Santiago, Chile, 9 - 12 August, 2021