Hoppa till innehållet

Utbildning på forskarnivå

Våra doktorander i träteknik bedriver forskning inom olika områden, allt från bearbetning och sågning av trä till kemiska studier av trä. Doktorandstudier kräver att man lär sig en hel del om tidigare och nuvarande forskning inom området, att man lär sig arbeta med olika typer av utrustning i labbet samt kunna skriva och publicera vetenskapliga artiklar. I allmänhet tar det cirka 4-5 år att slutföra sina doktorandstudier. Doktorander har även andra arbetsuppgifter, som undervisning, skriva ansökningar för forskningsanslag, samt att organisera konferenser och möten.

Om du är intresserad av att doktorera i träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, kontakta José Couceiro på jose.couceiro@ltu.se