VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 21 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 9 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, tre koordinatorer och 15 doktorander.

se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@5ace6bd8
Nyström. F
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@7bad8d93
Viklander. M, Österlund. H, Müller. A, Marsalek. J, Borris. M
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@3146add7
Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 85-90, Springer, 2019
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik