VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 21 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 9 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, tre koordinatorer och 15 doktorander.

Artikel i tidskrift
McCarthy. D, Zhang. K, Westerlund. C, Viklander. M, Bertrand-Krajewski. J, Fletcher. T, et al.
Water Research, ISSN: 0043-1354, Vol. 129, s. 297-304
Journal of environmental engineering, ISSN: 0733-9372, Vol. 144, nr. 4
Konferensbidrag
Nordell. B, Bergman. G, Lundgren. R
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik