Hoppa till innehållet

VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 24 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 11 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, två koordinatorer, två forskningsingenjörer och 23 doktorander.

Pris till publikation från VA-teknik

Forskargruppen mottog 2022 års pris för bästa fallstudie från Journal of Sustainable Water in the Built Environment. Priset delades ut vid EWRI-kongressen i Atlanta, i sessionen för Urban Water Resources Research Council Awards and Lecture.

Charlotta Jernå har studerat Civilingenjör Naturresursteknik
Examensarbete om våtkomposten i Hölö, Södertälje

Charlotta Jernå har studerat civilingenjör naturresursteknik, inriktning miljö och vatten vid Luleå tekniska universitet. Hon har nu färdigställt sitt examensarbete. Arbetet har syftat till att utvärdera våtkomposten i Södertälje som är en del av kommunens kretsloppssystem.

Dag&Nät logga för kort
Dag&Nät

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE

Centrum för dagvattenhantering

Artikel i tidskrift
Larm. T, Wahlsten. A, Marsalek. J, Viklander. M
Sustainability, Vol. 14, nr. 5
Artikel i tidskrift
Wei. H, Muthanna. T, Lundy. L, Viklander. M
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 29, nr. 43, s. 65452-65465
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik