VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 21 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 9 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, tre koordinatorer och 15 doktorander.

se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@76828dfd
Gavric. S, Larm. T, Österlund. H, Marsalek. J, Wahlsten. A, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 85-90, Springer, 2019
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@11005fc4
Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: New Trends in Urban Drainage Modelling, UDM 2018, s. 608-613, Springer, 2019
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@1a9f78d1
McCarthy. D, Zhang. K, Westerlund. C, Viklander. M, Bertrand-Krajewski. J, Fletcher. T, et al.
Water Research, ISSN: 0043-1354, Vol. 129, s. 297-304
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik