Hoppa till innehållet

VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom erbjuder vi civilingenjörsutbildningen Vattensystem och Miljö och bidrar med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 26 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 12 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, två koordinatorer, två forskningsingenjörer och 25 doktorander.

Dag&Nät logga för kort
Dag&Nät

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE

Centrum för dagvattenhantering

Artikel i tidskrift
Lange. K, Furén. R, Österlund. H, Winston. R, Tirpak. R, Nordqvist. K, et al.
Chemosphere, Vol. 320
Artikel, forskningsöversikt
Österlund. H, Blecken. G, Lange. K, Marsalek. J, Gopinath. K, Viklander. M
Ingår i: Science of the Total Environment
Dataset
Sami. M, Hedström. A, Kvarnström. E, Herrmann. I
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik