Hoppa till innehållet

VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom erbjuder vi civilingenjörsutbildningen Vattensystem och Miljö och bidrar med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 27 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 15 seniora forskare, två adjungerade professorer, två koordinatorer, tre forskningsingenjörer och 25 doktorander.

Bild dagvatten
MOOC kurs: Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat

Städer runt om i världen står inför utmaningen att hantera dagvatten för att skydda mot översvämningar orsakade av kraftiga regn. Framtida klimatförändringar kommer att göra detta ännu svårare. Denna kurs ger en introduktion till hur vi kan hantera dagvatten på ett hållbart sätt under de kommande decennierna.

DRIZZLE:s partsstämma 2023 i Växjö

Inom DRIZZLE arrangeras årligen en partsstämma, där representanter från partnerorganisationerna får ta del av forskningsresultat, bidra med input till forskningsprojekt, samt umgås med varandra, vilket inte sällan leder till idéer om nya forskningsprojekt. I år stod den nya DRIZZLE-parten Växjö kommun värd för eventet.

dagvatten infrastruktur
Forskningsprojektet SODA

Forskningsprojektet SODA, Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten, som genomfördes under ledning av RISE i samverkan med bl.a. Dag&Nät parterna LTU och Östersund går mot sitt slut. Under två år har representanter från alla delar av samhällsbyggnadsprocessen kämpat för en omställning av samhället mot en mer hållbar dagvatten- och skyfallshantering med fokus på kvartersmark.

Dag&Nät logga för kort
Dag&Nät

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE

Centrum för dagvattenhantering

tema avloppssystem, i labb
Tema Resurseffektiva små AVLOPPSSYSTEM

Forskningen inom Tema Avloppssystem omfattar natur- och markbaserad avloppsrening, källsorterande avlopp och resursåtervinning från avloppssystem. Temat leds av Inga Herrmann.