Hoppa till innehållet

VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 23 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 11 seniora forskare, 3 adjungerade professorer, två koordinatorer, två forskningsingenjörer och 22 doktorander.

Journal of Environmental Management, Vol. 282
Artikel i tidskrift
Gavrić. S, Leonhardt. G, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 760
Artikel i tidskrift
Åkerstedt. H, Lundström. T, Larsson. I, Marsalek. J, Viklander. M
Water, Vol. 13, nr. 1
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik