VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 22 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 13 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, två koordinatorer och 17 doktorander.

se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@3c77b173
Al-Madhlom. Q, Nordell. B, Chabuk. A, Al-Ansari. N, Lindblom. J, Laue. J, et al.
Groundwater for Sustainable Development, Vol. 10
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@835aff6
Vidal. B, Hedström. A, Barraud. S, Kärrman. E, Herrmann. I
Environmental Science: Water Research & Technology, Vol. 5, s. 1599-1615
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik