VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 23 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 11 seniora forskare, 3 adjungerade professorer, två koordinatorer, två forskningsingenjörer och 22 doktorander.

Artikel i tidskrift
Milovanovic. I, Vojtěch. B, Hedström. A, Herrmann. I, Picek. T, Marsalek. J, et al.
Water Science and Technology, Vol. 81, nr. 2, s. 274-282
Artikel i tidskrift
Broekhuizen. I, Leonhardt. G, Marsalek. J, Viklander. M
Hydrology and Earth System Sciences, Vol. 24, s. 869-885
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik