VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 21 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 8 seniora forskare, 3 adjungerade professorer, två koordinatorer och 14 doktorander.

Artikel i tidskrift
McCarthy. D, Zhang. K, Westerlund. C, Viklander. M, Bertrand-Krajewski. J, Fletcher. T, et al.
Water Research, ISSN: 0043-1354, Vol. 129, s. 297-304
Journal of environmental engineering, ISSN: 0733-9372, Vol. 144, nr. 4
Kapitel i bok, del av antologi
Tondera. K, Blecken. G, Tournebize. J, Viklander. M, Österlund. H, Andersson-Wikström. A, et al.
Ingår i: Emerging Contaminants - Occurrence, Treatment Efficiency and Accumulation Under Varying Flows
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik