Kontakta oss

Publicerad: 3 maj 2019

Projektledning:

Lena Goldkuhl

Goldkuhl, Lena - Projektkoordinator, Fil.dr

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492893
Rum: R127 - Luleå»
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634

Arbetspaketledare:

AP1: Avancerade reningskomponenter för dagvatten

Annelie Hedström

Hedström, Annelie - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492309
Rum: R118 - Luleå»

Arbetspaketledare:

AP2: Dagvattenrening med grön infrastruktur

Godecke-Tobias Blecken

Blecken, Godecke-Tobias - Biträdande professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394
Rum: R120 - Luleå»

Arbetspaketledare:

AP3: Modeller för dagvattenkvalitet och utveckling av bedömningskriterier

Österlund, Helene - Biträdande universitetslektor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492294
Rum: R121 - Luleå»

Arbetspaketledare:

AP4: Fördröjning med grön infrastruktur

Günther Leonhardt

Leonhardt, Günther - Forskare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493403
Rum: R109 - Luleå»

Arbetspaketledare:

AP5: Affärsutveckling och helhetslösningar

$!userInfo.givenName Jan-Olof Olofsson

Jan-Olof Olofsson, - VD, Rent Dagvatten

Telefon: 076-323 23 66