Hoppa till innehållet

DRIZZLE-lunchwebbinarier

Hösten 2023

Webbinarierna anordnas digitalt via Zoom.

DRIZZLE lunchwebbinarier - endast för parterna

Onsdag 4 oktober kl.12:00-12:45
I detta seminarium kommer Ivan Mantilla, doktorand, Luleå tekniska universitet, att presentera sin pågående studie där han undersöker hur utflödeskontroller (retrofits) i växtbevuxna svackdiken kan optimera minskningen av avrinningsvolymen vid varierande inflödeshastigheter, i kontext av klimatförändringen.

Onsdag 18 oktober kl.12:00-12:45 
I detta seminarium kommer Mehwish Taneez, postdoktor, Luleå tekniska universitet, att presentera sin pågående laboratoriestudie om hur olika rörmaterial påverkar dagvattenkvalitet vid transport genom ledningar.

Onsdag 1 november kl.12:00-12:45 
I detta seminarium kommer Lina Otte, forskningsing 1:e, Luleå tekniska universitet,  att presentera effekterna av olika blågröna infrastrukturscenarier för dagvattenhanteringen och vattenkvalitet i ett planerat bostadsområde i Uppsala.

Onsdag 13 december kl.12:00-12:45 
Shadi Kohzadi, Forskningsing 1:e, Luleå tekniska universitet, kommer att presentera resultat från ett pågående projekt som undersöker toxiciteten av takavrinning på vattenlevande organismer

Dag&Nät / DRIZZLE webbinarier - öppna för alla

Tisdag september 19 kl.10:00-11:00
Utsav Adhikari och Suna Ekin Kali, doktorander, Luleå tekniska universitet kommer att dela med sig av preliminära resultat från en pågående modellstudie om olika blågröna lösningsstrategier för dagvattenhantering i Davidhallstorg i Mälmö från vattenkvantitet och kvalitets perspektiv.

Tisdag 21 november kl.10:00-11:00 
Under detta seminarium kommer Emelie Hedlund Nilsson, kommundoktorand, Luleå kommun / Luleå tekniska universitet att presentera några av sina forskningsresultat
kring svackdiken och snöhantering.Vi kommer dels att få lyssna på hur klimatet kan spelar roll i designen av en gemensam yta för smält-och dagvatten, men även hur hantering av snön i diket kan spela roll för ett gott resultat.

 

 

Kontakt för lunchwebbinarierna

--------------------------------------------------------------

Utsav Adhikari

Utsav Adhikari, Doktorand

Telefon: 0920-492954
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser