Hoppa till innehållet
CCD SETAC
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

SETAC 2023

Publicerad: 5 maj 2023

Den 30 april – 4 maj 2023 höll SETAC, Sällskapet för miljötoxikologi och kemi, sitt årsmöte i Dublin, Irland. Med över 2500 konferensdeltagare och tio parallella sessioner var SETAC 2023 ett av sällskapets största evenemang hittills. Temat för evenemanget var "datadrivet miljöbeslutsfattande".

Lian Lundy deltog som representant för DRIZZLE och Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet på konferensen och presenterade Water Europe Zero Pollution Working Groups policydokument (White Paper). Några av höjdpunkterna i den är nollföroreningar och vattnet i det urbana kretsloppet, inklusive behovet av mer data om källor, spridningsvägar och öde för föroreningar av dagvatten. Några av konferensens budskap handlade om nya metoder för att hantera cocktaileffekter, miljöriskbedömning och att engagera allmänheten i strategier för föroreningshantering.

Lian Lundy

Lian Lundy, Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser