Hoppa till innehållet
HaV rapport.png

Ny rapport om små avloppsanläggningar

Publicerad: 22 maj 2017

Denna rapport sammanfattar resultaten från projekten "Fosforfällor för små avlopp – hur länge fungerar de?" (1236-15) och "Bakterieutsläpp från små avlopp" (1240-15) som finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12, Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Syftet med denna studie var att undersöka markbäddars och fosforfilters förmåga att reducera halten indikatorbakterier och fosfor i avloppsvattnet. Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.