tema ledningsnät
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tema Ledningsnät

Publicerad: 28 juni 2011

Forskning inom Tema Ledningsnät omfattar ledningsförnyelse och nyförläggning samt processer som sker i ledningsnätet och påverkar ledningarnas funktion. Temat leds av Annelie Hedström.

Dagens ledningsnät för dag- och spillvatten är en mycket viktig del för VA-systemets totala funktion och stora delar av dessa ledningssystem är i behov av förnyelse. De processer som sker i ledningsnätet påverkar ledningarnas funktion och livslängd och även kan ha stor betydelse för funktionen av VA-systemet. Problematik med tillskottsvatten, felkopplade rör, svavelväte och fettansamlingar är viktiga att arbeta med. Vidare finns behov av teknikutveckling vid nyförläggning av ledningar och samförläggning med andra ledningsslag likväl som strategier för att kunna genomföra ett resurseffektivt underhåll och förnyelse av ledningsnätet. En utveckling mot mera separerade avloppsledningsnät och separat gråvattenhantering är också frågeställningar som berörs i detta tema.

Inom temat ledningsnät bedrivs för närvarande flera forsknings- och utvecklingsprojekt:

  • Statistiska metoder för analys och prediktion av driftproblem och åtgärder på ledningsnät
  • Integrerad förnyelseplanering av ledningsnät och annan infrastruktur
  • Tillskottsvatten i ledningsnät – lokalisering och kvantifiering
  • Felkopplade ledningar – indikatorer och metoder
  • Innovativ ledningsläggning och renovering
  • Bräddavloppsflöden
  • Hantering av gråvatten i blågröna urbana miljöer
  • Centralisering eller decentralisering av avloppssystem?

Temaledare

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Biträdande professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser