Biofilter Sundsvall
Biofilter Sundsvall Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagvattenbiofilter - fyra fältanläggningar på gång

Publicerad: 20 juni 2019

Implementeringen av dagvattenbiofilter (ibland även kallat växtbäddar) ökar snabbt i Sverige. Ändå saknas mätresultat som visar funktionen av filtren under svenska förhållanden, bl.a. hur det kalla klimatet kan påverka funktionen.

Genom undersökningar av fältanläggningar bidrar vi till att säkerställa att rätt dimensionerade och utformade system byggs. Detta minskar förhoppningsvis risken för kommunala investeringar i icke-fungerande anläggningar och miljörisker på grund av funktionsfel.

På VA-teknik vid LTU har under de senaste 10 åren testats biofilter i labb för att förstå funktionen under de svenska förhållandena. De tidigare studierna fokuserade på funktion av biofilter och utveckling av filtermaterial för kalla klimat, utvärdering av effekt av vägsalt och urval av lämpliga växter.

Baserad på resultaten av labbförsöken har nu biofilter utformats och implementerats i tre kommuner i Sverige (Sundsvall, Malmö och Stockholm). En ytterligare testanläggning kommer att byggas i Växjö. I Sundsvall är filtret byggt och utrustat för mätningarna. I Malmö och Stockholm har biofiltren byggts; installationen av provtagningsutrustningen pågår.

Katharina Lange

Lange, Katharina - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493264
Rum: R226 - Luleå»
Ahmed Al-Rubaei

Al-Rubaei, Ahmed - Post doktor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492353
Rum: R122 - Luleå»